Απάτητα Βουνά - Αλέξανδρος Μπελλές - Σαν Έρθεις (CD, Album)

DiscoKetilar 9

Hopeful Dreams - Dominik von Francois - Last Resort (File, Album)

DiscoBragar 9

But Beautiful - Eddie Lockjaw Davis* - Jaws Blues (Vinyl, LP)

DiscoZulabar 8

Tite Squeeze - Rainbow - Straight Between The Eyes (Vinyl, LP, Album)

DiscoZujas 8

Where The Action Is - Scrunter - Music From A Champion (Vinyl, LP)

DiscoMazushakar 9

Muukalaiset - Various - Flamingo Hits (Cassette)

DiscoDazilkree 8

Michel Richard De Lalande* - Two Great Motets For Soloists, Chorus And Orchestra (Vinyl, LP, Album)

DiscoShalkree 9

Skit - Piccole Canaglie - Back To The Roots (CD, Album)

DiscoGardanris 8

Calle Mai Più (II) - Roberto Vecchioni - Il Grande Sogno (Cassette, Album)

DiscoArashigore 9

Mad About You (Album Version) - Hooverphonic - Mad About You (Vinyl)

DiscoMeztihn 9